Underhåll av naturgräsplaner

VERTIKALSKÄRNING med sugvagn städar gräsytan

från gammalt gräsklipp och löv samt skapar möjlighet för ljus,

syre och vatten att tränga ner.

HJÄLPSÅDD av fotbollsplanen och övriga grönytor.

Utförs med skärande Vredo eller piggvals.

Vi rekommenderar ca 140 kg gräsfrö till en hjälpsådd på en 11 mot 11 plan.

DRESSNING utförs oftast med tallriksdressare för den bästa

fördelningen av materialet. Normalt används ca 35 ton sand

till en 11 mot 11 plan. Viktigt är att sanden är av rätt storlek och

tvättad!

DJUPLUFTNING ökar syretillförseln till rötterna samt ökar

genomsläppligheten av vatten. Detta utförs med en Shockwave

som bryter marken i sidled eller med Verti-Drain med pinnar

som sticker och bryter.

Begär offert på

Underhåll av naturgräsplaner