Det lilla familjeföretaget för de stora uppgifterna

Vi som driver Frödin Natur & Fritid heter Mårten och Ann Frödin. Företaget har funnits sedan 2011. Men det var egentligen först 2017 vi på allvar satsade helhjärtat på verksamheten som den ser ut idag. Vi såg ett behov hos föreningar, kommuner, allianser med flera som arbetar med idrott att kunna minska antalet leverantörer från ibland så många som 8-10 stycken till bara en. En annan drivkraft hos oss är den tuffa utmaningen att idag få barn och ungdomar i rörelse.

Vi har hittat de tillverkare som lever upp till våra önskemål och samlat dem under ett och samma tak.

Vi erbjuder produkter och tjänster av högsta kvalitet med en genomgående miljömedvetenhet vad gäller såväl material som tillverkning och transporter. Våra samarbetspartners ska så långt som möjligt stimulera lokala tillverkare och materialleverantörer.

Så här går det till att jobba med oss

Vi startar med att besöka kunden i deras verklighet, identifierar behov och önskemål. Därefter hittar vi en gemensam helhetslösning och långsiktighet som alla är nöjda med. Vi levererar produkter, monterar vid behov och utför entreprenader. Sedan överlämnar vi en bra slutprodukt med generösa garantier. Alltid nära till fortsatt konsultation och service.

Med rätt kompetens för rätt uppgift och ett långsiktigt ansvar för utförda uppdrag, hoppas vi på en bestående relation som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vår ambition är att växa långsamt. Men aldrig växa ifrån den närhet och relation vi har till de små ideella föreningarna, såväl som de större kommunala verksamheterna.