SLITSDRÄNERING

Fräser upp 40 mm breda och 200 – 220 mm djupa spår

Jorden/ leran lastas bort från ytan

Spåren fylls med väl genomsläpplig sand ( 0,25 – 1,5 mm )

Sanden packas ner i spåren för att minimera sättningarna

Spåren fylls och packas, överskottssanden borstas ut på ytan

Ca 225 ton jord och lera fräses ur planen och ersätts med sand

Fördelar

Ökar vattengenomsläppligheten

Ökar mängden luft (syre) i marken

Ytan torkar upp snabbare på våren

och efter regn

Minskar på thatchen

Ökar rotsystemet och minskar slitaget på ytorna

Minskar på ”maskhögar” i ytan ( när höstregnen kommer)

Begär offert på

SLITSDRÄNERING