Regnmobil Rollcart

Artikelnr.TF2070

BESKRIVNING

Rör sig och bevattnar helt självständigt.
Används i huvudsak för bevattning av större grönområden, fotbollsplaner, plantskolor och parker.
När vattentillförseln sätts på börjar RollcarT att långsamt röra sig utefter den utdragna wiren. Då RollcarT nått wireänden stannar den automatiskt och bevattningen stoppas.

PRODUKTFÖRDELAR
* Flertal användningsmöjligheter, sektorspridarna ger användaren möjlighet att välja ytan som önskas bevattnas. Exempelvis till höger eller till vänster om RollcarT eller annan önskad sektor.

* Reglerbar vattenmängd, genom den steglöst inställbara regulatorn kan nederbördsintensiteten anpassas till varje bevattningstillfälle.

* Jämn nederbördsfördelning, den precisa vattendistributionen från ZE-spridaren och den jämna hastigheten garanterar en optimal nederbördsfördelning.

* Driftssäker & underhållsfri, den täta växellådan med mycket låg friktion och turbindrift innebär att RollcarT aldrig stannar under drift och är praktiskt taget underhållsfri.

* Lättanvänd, den kompakta och slutna designen, gör användandet av RollcarT till en barnlek. Membranventilen ger förenklad start och säkert stopp.

* Ger inga skador på gräset, genom att använda sektorspridare går RollcarT alltid på torr yta.

20 500kr exkl. moms / st

Begär offert på

Regnmobil Rollcart