Automatbevattning

BEVATTNING Idag är vatten en viktig resurs globalt sett. Framförallt på våra breddgrader så kämpar vi stundtals med låga grundvattennivåer.

Men vatten är också den viktigaste parametern för att få våra grönytor attraktiva och stryktåliga! Idag finns olika lösningar på problematiken. Låt oss hjälpa, vi åtar oss alla former av uppdrag vid frågor runt bevattning, om man så tar vatten från en å, sjö, damm eller helt vill automatisera sin bevattning.

VI TAR ETT HELHETSANSVAR (ex elarbeten) från kabeldragning, pumpinstallation, drift, fullständig återställning och generösa garantier både på material och funktion

Begär offert på

Automatbevattning