Vi vill även kunna bidra med kompetens och utbildningar inom ovan nämnda områden. 

Om behov finns ställer vi upp som underentreprenör för renovering och nyetablering av fotbollsplaner eller liknande grönytor.

Läs mer om vårt utbud bland länkarna i rutan ”Mer information”.

Kontakta oss gärna för offert!

Vi samarbetar bl.a. med Skånefrö AB, Trafik & Fritid och  Golf & Trädgård

padel