ViltblandningarSkogen

En viltblandning skall tilltala en mängd olika djur, ge ett gott foderförråd under hela året och erbjuda ett optimalt skydd åt viltet. Våra blandningar är ett komplement till varandra och för bästa foder- och skyddsvärde sås de så att det bildas olika viltzoner.

Viltmästarens Klövvilt: Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under större delen av året. Genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ger blandningen ett brett användningsområde och en rik variation för vilt och insekter.

Viltmästarens Fältfågel: En blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med inslag av vitklöver. Kan med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter och fältvilt. Innehåller blommande växter som i viss mån tillgodoser insekternas behov.logo_viltmastaren-1-300x300

Viltmästarens Intensiv: Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande skydd. Kan med fördel användas ensam som en foder och skyddsgröda för en mängd vilt.

Viltmästarens Siesta: En flerårig blandning av lågvuxna gräs som kräver minimal skötsel och kan användas på slänter, utmed skogsvägar, diken och på hyggeshäckar. Kan med fördel kompletteras med vitklöver (ca 20 %) för att öka smakligheten. Med vitklöver ger blandningen rikligt med lågväxande foder och i vitklöverns blomning fördelar för insekterna.

Vi samarbetar bl.a. med Skånefrö AB, Trafik & Fritid, Cub Cadet, Golf & Trädgård, Gräscenter AB och Wolfgarten.